Anlita banker som satsar på landsbygden

Det finns många skäl till att granska våra banker i en tid då hela samhället måste ställa om av främst klimat- och miljöskäl. Bankerna har stor ekonomisk och i praktiken även påtaglig politisk makt. De har därför stort ansvar för hur vi skall klara omställningen finansiellt och via konkreta investeringar. I det på många sätt utmanande krisläge som hela globen idag befinner sig i är det intressant att se hur bankerna agerar och engagerar sig i det som medborgarna prioriterar inför framtiden.

De fyra stora affärsbankerna (Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken) har de senaste åren gjort stora vinster och enbart första halvåret i år var deras sammanlagda nettovinst 79 miljarder kronor. När året är slut är summan sannolikt upp mot 200 miljarder där våra medborgares räntebetalningar står för en betydande andel. Swedbank hade störst avkastning på eget kapital av de fyra med en nettovinst på 21 miljarder under perioden.

Samtidigt har dessa storbanker lagt ned nästan samtliga bankkontor på landsbygden – förutom i de fåtaliga residensorterna – och fokuserar sina affärer mot storstäder i Sverige och utomlands. Vi vet att denna förändring kraftigt påverkat kreditgivningen till landsbygdens verkliga stöttepelare – de många småföretagen – på ett sätt som försvårar nyföretagande, företagens tillväxt och möjligheten att vara kvar på landsbygden.

Det finns som tur är även andra banker som både i hög- och lågkonjunktur helhjärtat stödjer landsbygdens företag och hushåll – i första hand de 59 lokala sparbankerna varav flera i Sörmland, Närke och Dalarna och i ökad utsträckning de växande Länsförsäkringar Bank och Landshypotek Bank. Tack vare dessa landsbygdslojala banker har regionerna utanför storstäderna anledning att öka sin framtidstro.

Ett mycket aktuellt exempel på skillnaderna mellan de stora drakarna och de lokala bankerna är hur Leksands Sparbank hanterat de stora vägskador som översvämningarna i speciellt Rättvik gett upphov till. Sparbanken har beslutat att betala den betungande självrisken för de drabbade hushållens fastighetsförsäkringar – även för dem som inte är kunder i banken!

Detta är ett av många bevis på att det är viktigt att stödja de lokala bankerna i hela Sverige.