Satsning på fadderföretag – nu ska de yngre stärka företag i kommunen

Att ungdomarna är framtiden har Älvdalens kommun tagit fasta på. Sedan ett år tillbaka jobbar kommunen med skola – arbetsliv och har idag tre nya…