Kättingsmedja blev saluhall: En forna tiders handelsbod

Den gamla kättingfabriken i Orsa har på senare år genomgått en genomgripande förvandling. Där förr elden lågade och smederna hamrade fram den omtalade Orsakättingen, där…