Så här ska Orsa satsa på kulturen framöver

Frågan om hur Orsa kommun ska prioritera kulturen framöver har diskuterats bland politiker och tjänstemän. Men trots högt uppsatta mål så blir det ingen utökad…