Lokala banker allt viktigare – de gör skillnad för landsbygden

När Sveriges banksystem diskuteras i våra medier – exempelvis de senaste årens oerhörda vinster och bankernas ovilja att bidra extra till välfärden – handlar det i praktiken om de fyra stora affärsbankerna med Nordea och Swedbank i spetsen. För dessa banker är kvartalsvinsterna och överskottens storlek viktigare än deras bidrag till att utveckla och ställa om hela samhället. Aktieägarnas intressen är prio ett och samhällsnyttan mindre fokuserat.

Affärsbankernas engagemang för den i Sverige dominerande landsbygden och dess framtid har under lång tid sjunkit i takt med omfattande nedläggningar av deras bankkontor. Förra gången vi hade en stor finansiell kris – 2008/2009 – råkade särskilt ett betydande antal småföretag på landsbygden ut för uppsagda lån, högre räntor på befintliga lån eller förkortade amorteringsperioder. Storbankerna var hårda i sin bedömning medan de lokala bankerna, med sin placering mestadels på landsbygden, med få undantag stod fast vid givna kreditlöften.

Medierna missar ofta att nämna kontrasterna mellan de lokala bankerna, som de 59 sparbankerna och Länsförsäkringar bank, och de stora affärsbankerna. För vårt nationella banknätverk är de lokala bankernas roll för landsbygden en avgörande fråga. De lokala bankerna är genom sin närkontakt med sina många små och medelstora företag – hushållen inte att förglömma – starkt lojala med sina kunder i både låg- och högkonjunktur. Dessutom använder man stora delar av sina miljonöverskott till att i första hand stödja kultursatsningar, idrottsarrangemang och nyföretagande i näromgivningarna. I kristider visar sig skillnaderna extra tydligt. 

Ett problem för landsbygden och dess små och medelstora kommuner är emellertid att lokala banker med dess många filialer inte har bankkontor i samtliga kommuner utanför storstäderna. Vi vet att den finansiella kompetens och betydelsefulla lokalkunskap om en kommuns näringsliv som finns i en lokal bank har stor betydelse för de omgivande företagens utveckling. Av denna anledning arbetar vårt nationella banknätverk för att fler lokala bankkontor etableras inom sparbanksrörelsen och Länsförsäkringar Bank.

Ett antal lokala sparbanker som de i Leksand, Sidensjö och Hälsingland har nyligen etablerat nya framgångsrika filialer. För att denna utveckling skall kunna komma fler företag och kommuner till godo, behöver några viktiga hinder undanröjas. Vi har bland annat en lagstiftning som direkt diskriminerar lokala banker som arbetar med låga risknivåer i kreditgivningen. De tvingas anpassa sig till en lagstiftning gjord för de stora affärsbankerna med inte sällan höga risker och vårdslös kreditgivning. Detta ger lokala banker höga konkurrenshindrande extrakostnader.

I den lågkonjunktur vi nu är alltmer präglade av med ökat antal konkurser, högre arbetslöshet samt svårigheter för många hushålls vardagsekonomi är frågan om lokala bankers etablering på landsbygden en mycket central fråga. Vi vill stödja kommunerna i att nå detta mål!