Efter flera tuffa år – företagsklimatet vänder uppåt

Svenskt Näringsliv har presenterat svaren från den enkät som skickats ut till företag och politiker i Älvdalens kommun för att mäta kommunens företagsklimat. Sedan 2018…