Se upp för förre landshövdingen och brödraskapet

Jag har i dessa spalter flera gånger varnat för att det uppenbart finns ett informellt brödraskap i Stockholms många maktsfärer vars största mål tycks vara att radikalt omforma våra demokratiska styrsystem. De vill likt Gustav Vasa skapa en organisation för samhället som blir enklare att styra från den centrala statsapparaten. Vägen till målet är att försöka förmå Sverige att inrätta storkommuner och storregioner som påstås leda till effektivare drift av i första hand medborgarnas välfärdstjänster.

De tre senaste större statliga utredningarna om vår lokala och regionala demokrati – Ansvarskommittén, Indelningskommittén och Kommunutredningen – har relativt ensidigt och öppet förordat färre och större arenor för hur samhället bör styras kommande år. Denna centraliseringsiver pågår fortfarande under en period då vi i ökad utsträckning är beroende av de många medborgarnas engagemang och aktiva deltagande i den lokala och regionala demokratin.

Medborgarna i landet står inte och ropar efter storskaliga organisationer och färre kommuner. Inte heller kommunernas stora förtroendevalda majoritet skriker efter nedläggning av främst små kommuner. Även Riksdagen har hitintills visat sig kallsinnig till brödraskapet intensiva och ständigt upprepade önskan att i ökad utsträckning fjärrstyra förändringen och utvecklingen av den unika demokratimodellen i Sverige (och Norden).

Man undrar i detta läge vilka dolda krafter Regeringskansliet hyser som får nya statsråd att starta utredningar som svenska folket i förväg sagt tydligt nej till?

I en nyligen gjord intervju i tidningen Dagens Samhälle säger en välkänd förespråkare för centraliserat beslutsfattande i kommuner och regioner Sven-Erik Österberg – tillika ordförande för en snabbutredning om kommunernas framtida utformning – att han tycker att det ”är kul” och ”rätt i tiden” att regeringen på nytt vill utreda om i första hand kommunerna ska slås samman till större enheter. Den förre landshövdingen Österberg tror inte på frivillighet utan förordar i praktiken någon typ av tvång sockrat med statliga subsidier.

Så se upp för vad det informella brödraskapet kommer att föreslå. Bli själv förtroendevald och delta i motståndet!