Framtiden är oklar för den unika fäboden

Högt belägna Skräddar-Djurberga, norr om Skattungbyn, har länge ansetts som en av Dalarnas mest välbevarade fäbodvallar och har under många år varit ett av Orsas…