Kolla alltid upp den som hämtar ditt grovavfall

Under sommaren är det många som tar tag i att rensa i förråden och förverkliga sina renoveringsdrömmar. Bara i Dalarna finns det över 45 000 fritidshus som ibland behöver pysslas om.

Många gånger resulterar hemmafixet i stora mängder grovavfall. Det kan handla om gamla möbler, rester från trädgårdsarbete eller byggskräp som överblivna brädor och tegelstenar. De senaste decennierna har mängden insamlat grovavfall ökat stadigt och enbart i Dalarna samlades nästan 61 000 ton in under ett år, enligt Avfall Sveriges siffror från 2021.

Samtidigt växer problemen med illegal avfallshantering där kriminella nätverk tjänar pengar på att dumpa avfall i naturen eller exportera det utomlands. När avfallet inte tas om hand på rätt sätt kan det till exempel leda till förorenat grundvatten och minskad biologisk mångfald.

Dessutom gör den illegala hanteringen att avfallet inte kan återvinnas, vilket i sin tur bidrar till ökade klimatutsläpp och tilltagande resursbrist. Enligt FN beror nästan hälften av världens utsläpp på att vi ständigt skaffar fram nya råvaror till det vi behöver i stället för att använda det vi har om och om igen.

För att få bukt med brottsligheten och bygga ett hållbart samhälle behöver vi förändra vår syn på avfall i grunden. I dag är målet med miljölagstiftningen att i så hög utsträckning som möjligt minska mängden avfall. I kombination med att det ofta är dyrt att hantera avfall på ett bra sätt lockas många av att låta en oseriös aktör trolla bort byggsäcken för en billig peng – trots att det är miljön som får betala det verkliga priset.

Mycket av det som i dag ses som skräp är egentligen värdefulla råvaror som kan användas igen, bara de tas om hand om på rätt sätt. Det gäller inte minst metall, plast, glas och andra material som brukar bli över när vi renoverar hemma. Genom att se avfall som en källa till hållbara råvaror, snarare än ett problem som ska minimeras, kan vi skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi och göra det olönsamt att dumpa avfall i skogen.

Det stora ansvaret för att tackla utmaningarna med klimatförändringar och organiserad brottslighet ligger hos våra beslutsfattare. Men genom att välja en seriös aktör när man behöver forsla bort grovavfall kan även hemmafixare i Dalarna bidra till att minska miljöbrotten och främja ett hållbart samhälle.

Trots det växande problemet med illegal avfallshantering finns det många aktörer som tar fullt ansvar för att så mycket som möjligt av avfallet återvinns och att giftiga ämnen hanteras rätt. Så kolla upp den som hämtar ditt avfall – för miljön, klimatet och framtidens skull.