Stationshusets väntsal ett tillhåll för bus och skadegörelse

Förr var väntsalar i stationshusen självklarhet. Men nuförtiden är många tillbommade. I Ockelbo, som ligger längs stambanan, fanns förr både restaurang, kafé och väntsal. När…