Det måste vara enkelt att välja kollektivt resande

Det måste vara enkelt att välja kollektivt resande. Då kommer fler att välja det framför att ta bilen. Vi vill att andelen som reser kollektivt ökar, eftersom det gör det möjligt att minska utsläppen från andra transporter.

Att resa kollektivt ska vara attraktivt och många delar samspelar för att det ska bli så – priset, tryggheten och tillgången till kollektiva färdmedel.

Genom att skapa trygga miljöer runt kollektivtrafiken minskar den faktiska och, framför allt, den upplevda otryggheten. Det skapar jämställda förhållanden att nyttja buss och tåg. Här måste stadsmiljöutvecklare och planeringsorgan hos regioner, kommuner och byggherrar arbeta mer med till exempel belysning och andra trygghetsskapande åtgärder.

Även om resan sker över länsgränsen behöver det gå lätt att köpa biljetter. Att kunna köpa en biljett för att resa från en stad till en annan – även om det är mellan län – ska vara enkelt och därför driver Centerpartiet frågan om att införa en digital infrastruktur för ett nationellt biljettsystem. Det ska vara en plattform som gör det överblickbart och enkelt att köpa en resa och känna sig trygg.

Om det är lätt att åka och byta i kollektivtrafiken kan fler människor pendla till arbete eller studier samtidigt som vardagspusslet fungerar. Dock kommer det inte att vara möjligt att tillgodose alla resbehov med kollektivtrafik. Bilen kommer att behövas även i framtiden, men till lägre grad – om vi ser till att planera kollektivtrafiken på rätt sätt.

Kollektivtrafiken ska inte vara fristående öar utan utgöra ett sammanhängande system, och behöver i framtiden inkludera resor och transporter som idag inte alls betraktas som kollektivtrafik.