Han förvandlade slymarken till en oas – nytt besöksmål i kommunen

Han gjorde det omöjliga möjligt – att förvandla 2000 kvadratmeter igenväxt område av sly, buskar och stora ojämnheter till en prunkande oas. Salih Aslan, 42, är…