De bidrar till att ge den gamla finnbyn nytt liv

Mot slutet av 1500-talet kom finländska kolonisatörer – flertalet från Savolax – till gästrikeskogarna. De så kallade skogsfinnarna timrade sina rökstugor i höglänt terräng, svedjade…