Jättesatsning på Monztabanan – drömscenariet kan bli verklighet

Snart kan 2000 körskoleelever halkutbildas på Monztabanan i Älvdalen. Nya investeringar och en satsning på halkkörning på banan året runt har redan lett till stort…