Satsning på ung arbetskraft på äldreboenden i Orsa

I Orsa får ungdomar på högstadiet en möjlighet att tidigt få en första kontakt med arbetslivet. I samarbete med organisationen Ung Omsorg har ett 15-tal…