Låt unga påverka beslut som fattas i Dalarna

Bara hälften av landets kommuner för dialog med unga om beslut som särskilt rör unga. Hur ser det ut bland kommuner i Dalarna? 

Sverige har länge haft en hög ungdomspolitisk ambition som handlar om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Trots det är det många kommuner som inte för någon dialog alls med unga kring beslut som rör dem. 

Enligt en rapport från MUCF och SKR är det bara hälften av landets kommuner som för dialog med unga om beslut som särskilt rör unga. Var tredje kommun för ingen dialog alls med unga om beslut, oavsett om det direkt berör unga eller inte. Hur ser det ut bland kommuner i Dalarna? 

Att involvera unga är särskilt viktigt för de gles- och landsbygdskommuner som tampas med ett minskande befolkningsunderlag, och dessa kommuner är fler än man kan tro. Enligt SCB minskar befolkningen i nästan varannan svensk kommun. Dialog med unga ger bättre beslutsunderlag och skapar en känsla av engagemang och tillhörighet till platsen där man bor. 

Det här är något som vi jobbar aktivt med i initiativet Youth Up North. De senaste åren har Arjeplog, Boden och Doroteas kommuner fungerat som testkommuner för vårt projekt där vi har utforskat olika sätt för hur ungas delaktighet kan bidra till att skapa en levande landsbygd. Det här är kommuner långt norrut, men de erfarenheter som vi har samlat på oss är användbara för flera kommuner oavsett var i Sverige de ligger. 

Den externa utvärderingen visar att det får stor effekt i kommuner som jobbar aktivt med att öka ungas delaktighet. Under åren har kommunerna som ingått i satsningen heltidsanställt unga personer som ungdomskonsulenter med ansvar för att driva ungdomsfrågor, och de har fungerat som en brygga mellan unga och vuxna i kommunen. Vi har även skapat mötesplatser och genomfört forum där unga och beslutsfattare har mötts.

Med den här debattartikeln vill vi uppmana kommuner i Dalarna att satsa på ungas delaktighet. Att låta unga vara delaktiga i att utveckla era kommuner är en garant för att ni bygger det samhälle som era invånare vill ha både nu och i framtiden.