Visentparken i Avesta har fått ny tillökning

Visentparken i Avesta har fått tillökning. För att par veckor sedan föddes två visentkalvar: AvDoris och AvMalin, som kvigorna döpts till. ”Av” före namnet betyder…