Avgående kommunchefen får 12 månadslöner utan att behöva jobba

Under tisdagen kom beskedet att Gagnefs kommunchef kommer att lämna sin post efter sju år sedan en ”överenskommelse” har gjorts.