Villapriserna ökar mer än i landet som helhet

Priserna på villor har den senaste tremånadersperioden ökat betydligt mer i Dalarna än i landet som helhet. Prisökningen för länet är den tredje största i…