Räddningsaktionen av Wij har påbörjats

”Wij trädgårdar är ett nav som betyder mer för Ockelbo än vad många kanske förstår.” Det sa entreprenören Marika Hansson när hon för några år…