Fårskallar i kamp för öppna landskap

För några år sedan bildade boende i Jädraås ett fårkooperativ – dels för att öppna upp byns igenväxande gamla betesmarker, dels som ett första steg…