Kommunerna bröt mot grundlagen – Dalabygdens test avslöjade allvarliga misstag

När Dalabygden begärde ut enkel offentlig information från samtliga kommuner i tidningens bevakningsområde, så kom inget svar alls från tre