Unik utställning om de 37 Jerusalemfararna från Nås invigs vid bygdespelet

En unik utställning om de 37 utvandrarna från Nås till Jerusalem 1896 kommer att invigas i samband med Ingmarsspelens premiär