Bamseloppet – ett fartfylld race på Förskolan Jungfrun

Förskolan Jungfrun i Falun uppmärksammade Förskolans dag i förra veckan. Ett 50-tal barn som var mellan ett och sex år gamla hade uteaktiviteter en kylslagen…