Norslunds vårdcentral – en av de vårdcentraler som har gett åtskilliga tusentals vaccindoser till Falubor. Foto: Niklas Lindh

Viktiga uppmaningen då covidsmittan ökar i Dalarna: Ta påfyllnadsdos!

De senaste veckorna har alltfler smittats med covid-19 i Dalarna och framför allt flera äldre personer vårdas nu på sjukhus med sjukdomen. Smittoläget gör att Region Dalarna går ut med nya uppmaningar kopplat till framför allt äldre personer i länet.

– Det är fortsatt viktigt att hålla distans vid förkylningssymtom och de som inte har tagit sin påfyllnadsdos behöver göra det nu, säger Inger von Rosen, tillförordnad smittskyddsläkare vid Region Dalarna, i ett pressmeddelande.

En tredjedel av de inlagda personerna på infektionskliniken vid Falu lasarett är smittade med covid-19, och andelen positiva provsvar ökar, enligt Region Dalarna.

– Det är flera äldre som behöver sjukhusvård på grund av eller med covid. Tidigare rekommendationer är fortsatt viktiga, det vill säga god handhygien och att hålla distans vid förkylningssymtom. Besök inte särskilda boenden, äldre vänner och släktingar om du har förkylningssymtom, säger Inger Andersson von Rosen.

Smittskyddsläkaren påminner även om vikten av att ta en påfyllnadsdos för att få bättre skydd mot sjukdomen.

– En påfyllnadsdos av covid-vaccin nu under våren för de som är över 80 år, har särskilt boende eller hemsjukvård, skyddar väl mot svår sjukdom, avslutar Inger Andersson von Rosen.