Satsning på ny utbildning i småskaligt jord- och skogsbruk

I höst startar en ny utbildning med inriktning på småskaligt jord- och skogsbruk i Säter. Det är Dahlander kunskapscentrum som