Jägare och bönder mot vildsvinsskador

När Vildsvinshjälpen startade 2019 var många jägare intresserade av att hjälpa bönder som upplevde problem med vildsvin. Men få lantbrukare hörde av sig. Därför lägger…