Längre säsong gynnar granbarkborrens etablering

2022 drabbades Örebro och Sörmlands län hårdast av granbarkborre skador. Hälften av alla skador återfinns i dessa två län. Och inget tyder på att granbarkborrarna…