Firande av landets största körarrangemang nobbades av kommunen

Medborgarförslag om att fira körstämmans 40-årsjubileum fick avslag på grund av brist på medel. Men Kristina Fernroth Börjel tappar inte