Slussen mellan sjöarna Fallen och Grycken i Silfhytteå som anlades i slutet av 1800-talet stängdes 2018 då det fanns risk för att slussportarna skulle ge vika och skapa en svår översvämning i Stjärnsundområdet. Nu hoppas många att hela det gamla bruksområdet området ska få en ansiktslyftning och slussarna renoveras. Foto: Jon Norberg
Emilia Öster är verksamhetschef för Husbyringen. Foto: Jon Norberg
En del av den gamla masugnen finns kvar. Foto: Jon Norberg
Jan-Ola Bergström, ordförande i föreningen Pråmleden. Foto: Privat
Slussen. Foto: Jon Norberg
En vacker plats året runt. Foto: Jon Norberg

Nu ska Silfhytteås öde äntligen avgöras

Den gamla bruksmiljön i Silfhytteå är en viktig del av Husbyringen och ett populärt utflyktsmål. Där finns också en båtsluss, anlagd år 1872 – 1873, mellan sjöarna Fullen och Grycken som en del av Pråmleden. Men 2018 tvingades man stänga den definitivt efter flera reparationer. Sedan dess är det många som vill se en upprustning av slussen.

Emilia Öster är ny verksamhetschef för Husbyringen sedan februari och tycker att det skulle vara en stor tillgång för turistnäringen om man kan satsa både på den gamla bruksmiljön och slussen.

– Silfhytteå är ju en fantastisk bruksmiljö och ett otroligt populärt besöksmål. Det ligger ju mellan två sjöar som förbinder Dalarna och Gästrikland med mycket besökare från båda länen.

Hon har också märkt ett stort intresse för området från allmänheten.

– Med tanke på den korta tid jag varit på den här tjänsten är det många som har frågat mig hur det blir med slussen. Det låter som om frågan ligger många varmt om hjärtat.

Jan-Ola Bergström, ordförande i föreningen Pråmleden, minns hur det gick till när slussen stängdes.

– Det blev svårt att hålla nivåerna i slussen för att det läckte i underkant av portarna år 2017. Då gick Hofors och Hedemora kommun ihop och så gjöt man en klack längst ner så att portarna hade något att gå emot. Men 2018 upptäckte vi att det var hål i nedre portarna som vi lagade två gånger. Men virket var så dåligt att det inte gick att laga längre, så då stängde man.

Arbetsgrupp upplöstes

Enligt Jan-Ola bildades en arbetsgrupp redan 2020 som skulle göra något åt slussen.

– Det gick inte så bra kan man väl säga, så gruppen upplöstes. Vi hamnade mer i juridiska spörsmål än hur vi kan renovera slussen. Det är tydligen outrett vem som äger den egentligen.

Slussen byggdes från början av de gamla järnbruken i området och när de lades ner förföll slussen tills Korsnäs renoverade den i slutet av 60-talet och början av 70-talet, berättar Jan-Ola.

– Sedan dess har den förvaltats av föreningen Pråmleden som har skött slussningen tillsammans med båtklubbarna i Hofors och Stjärnsund.

Jan-Ola var med på mötet då man bestämde att stänga slussen.

– Sveaskog hade tagit dit en specialist som sa att den måste läggas igen. Annars riskerade man att vattennivån i Grycken skulle höjas 120 cm om dammluckorna skulle gå sönder. Då skulle det bli blött om fötterna i Stjärnsund.

Kommunerna gör omtag

Jan-Ola hoppas att det ska hända något positivt den här gången.

– Jag hoppas att man löser in hela Silfhytteå och gör ett naturreservat av hela området för friluftsliv och rekreation.

Nu gör Hedemora och Hofors kommuner ett omtag. Hedemora och Hofors kommuner har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda och lämna förslag på möjliga åtgärder och kostnaden för dem.

Sveaskog säger i en kommentar: ”Vi delar bilden att slussen är viktig för detta fina område. Just nu pågår en dialog mellan oss och kommunen kring hur den bäst ska kunna tas tillvara. Vi vet inte när exakt vi har mer att säga, men förhoppningsvis är det i närtid”.

Attraktivt besöksmål

I Hedemora var Göran Hoffman kommunalråd när frågan blev aktuell. Nu är han IT-chef i kommunen.

– Just nu utreds frågan inom kommunen, men Hofors måste också vara med och dela kostnaderna. Att bara fixa till slussen kostar kanske 3 – 4 miljoner. Men vill man göra något åt hela området, anlägga ställplatser och dra dit ström så kostar det ju betydligt mer. Kanske runt 10 miljoner. Men det kan bli ett otroligt attraktivt besöksmål.

Enligt Göran Hoffman har Sveaskog erbjudit marken för en krona.

– Vi vill ju att de också är med och sponsrar projektet och vi har fått signalerna att de kan göra det bara vi kommer med ett konkret förslag. Men vi hoppas att även länsstyrelserna i både Dalarna och Gävleborg är med. Det gäller att hitta en finansiering som gör att kommunerna är beredda att gå in med pengar. Det blir sannolikt så att Hedemora och Hofors bildar ett gemensamt bolag.

Beslut under våren

Göran Hoffman hoppas och tror att det kommer ett beslut under våren.

– I alla fall att vi beslutar oss för en ambitionsnivå. Jag tror inte att någon av kommunerna vill lägga ner projektet.

Näringslivschefen i Hofors kommun, Kjell Johansson, bekräftar att hans kommun är angelägen om att hitta en lösning eftersom slussen och området nyttjas av så många Hoforsbor.

– Men vi väntar med att fatta några beslut tills politikerna i Hedemora bestämt sig.

Christian Fredin, näringslivschef i Hedemora kommun, berättar att han diskuterat med Kjell Johansson om vilka åtgärder man skulle kunna göra i Silfhytteå.

– Men politikerna måste ta ett beslut om vad man vill prioritera.