Det regionala inflytandet över rovdjur behöver öka

En bra rovdjurspolitik kräver en aktiv förvaltning med starkt regionalt inflytande som tar hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.

Många människor känner oro för rovdjursangrepp och det behöver tas på allvar. Jakt är en naturlig del av rovdjursförvaltningen och måste för att skapa en balans mellan skador som rovdjur skapar och en livskraftig stam av de fem stora rovdjuren.

Centerpartiet införde licensjakt och fortsatt skyddsjakt på varg under Alliansregeringen 2006–2014. Vi ökade också det regionala ansvaret för att ta hand om rovdjur. Det är något vi vill bygga vidare på. Att flytta över beslutsfattande i jaktfrågor till EU-nivå är inget som vi vill.

Trots de beslut som riksdagen fattade 2013 för att skapa balans och acceptans så har inte den förra regeringen eller den nuvarande regeringen arbetat för att uppfylla det som riksdagens beslutat. Framförallt gäller detta vargstammen. Numerären och koncentrationen är fortfarande alltför stor i det mellansvenska förvaltningsområdet som omfattar till stora delar Värmland, Dalarna och Gävleborg.

För att öka acceptansen för vargförvaltningen anser Centerpartiet att vargstammen som ett första etappmål ska begränsas till de 170 individer som riksdagen tidigare angett som lägsta antal och på sikt 150 individer. Centerpartiet menar även att vargförvaltningen kan förbättras genom att minska antalet vargar i de områden där koncentrationen är som störst precis som riksdagsbeslutet från 2013 sa.

Centerpartiet fick under slutet på förra mandatperioden igenom ett förslag i riksdagen som handlade om snabbare och effektivare skyddsjakt. Snabbare beslut som även omfattar skyddsjakt på ett helt revir och även genetiskt viktiga vargar var några av förslagen. En varg som orsakar stor skada ska inte kunna undantas från skyddsjakt.

Skyddsjakt är ett bra sätt för att öka acceptansen av rovdjur. Rovdjur som beter sig onormalt, skadar husdjur eller boskap måste på ett enkelt sätt kunna skyddsjagas framförallt med tanke på att vi har licensjakt på varg, björn och lodjur.

Den nya regeringen måste nu leverera på allt de sagt sig vilja göra i opposition.