Så kan dalakommunerna nå fram till sina företag

2022 var ett mörkt år för nyföretagandet i Dalarna. Tyvärr ser den negativa spiralen ut att fortsätta neråt. Under årets tre första månader registrerades 427 nya företag i Dalarna. Det är en minskning med 9 procent jämfört med motsvarande period i fjol, visar ny statistik från Bolagsverket som Visma Spcs har analyserat.

Samtidigt visar en kartläggning som vi på Visma Spcs nyligen genomförde att bara var sjätte småföretagare, 16 procent, är nöjda med det stöd de får i sin kommun. Dessutom har varannan företagare, 50 procent, en så vag bild av kommunens stöd att de svarar ”vet ej” på frågan om de är nöjda. Det tecknar en tydlig bild av ett glapp mellan kommunerna och de mindre företagen.

Var tredje skattekrona i kommunerna kommer från småföretagen. Det gör det lokala, småskaliga näringslivet till en oerhört viktig spelare för att säkra jobb och skatteintäkter, i synnerhet i tider av ekonomisk kris.

Kommunerna i Dalarna måste alltså bli bättre på att nå företagare och se till att fler får möjlighet att förvandla sin passion till en företagsidé. Glädjande nog behöver inte varje kommun uppfinna hjulet på nytt. Det finns en rad exempel på framgångsrika och konkreta initiativ. Förra året utsågs till exempel Nyköpings kommun till Årets nyföretagarkommun för sin genomtänkta strategi för näringsutveckling och förmåga att sänka trösklarna för de som drömmer om att starta eget.

Efter många års arbete med små och nystartade företag vill jag lyfta fram tre konkreta råd till kommunala beslutsfattare i Dalarna:

1. Hjälp nya och växande företag

Erbjud vägledning så att fler kan ta nästa steg i sitt företagande – från att utveckla sin affärsidé och hitta rätt bland tillstånd och regler till att skala upp och anställa personal. Samarbeta med NyföretagarCentrum som ger råd vid företagsstarter och med Almi som hjälper företag att växa.

2. Främja samverkan

Erbjud nätverksträffar, digitala mötesplatser samt verktyg för att skriva samverkansavtal så att kommunens företagare kan utbyta erfarenheter och kompetenser, dela på lokaler och utrustning eller samarbeta för att utveckla gemensamma affärsidéer och ta större uppdrag.

3. Stärk dialogen

Ett starkt företagsklimat bygger på nära dialog mellan politik och näringsliv. Genom att bjuda in till rundabordssamtal eller besöka företag kan kommunen lyssna in företagarnas behov och utforma rätt stödåtgärder. Dessutom skickar det en signal till småföretagarna om deras betydelse för kommunens utveckling.

Dalarnas småföretagare är utan tvekan länets ryggrad. De står för fyra av fem nya jobb och var tredje kommunal skattekrona. Nu när motvinden är stark måste ansvariga politiker i kommunerna fokusera på att skapa ett gynnsamt företagsklimat som ger alla som drömmer om att driva företag bästa möjliga förutsättningar.