Dramatiskt prisras på virke – förråden är fulla

De kraftiga prisökningarna på trävaror under framför allt 2021 har idag förbytts till ett prisfall. Nu är priserna tillbaka på 2020 års nivå, men någon…