Hedemorasonen Edvin Anger i samband med sista stipendieutdelningen 2022. Foto: Lars Astgård

Anger blev siste stipendiaten – efter 30 år läggs Skidspelens supporterklubb ner

Nu står det klart att Svenska Skidspelens supporterklubb läggs ner efter 30 år. Klubben har stöttat skidspelen på en mängd olika sätt i samband med tävlingar under årtiondena. Dessutom har klubben ekonomiskt stöttat flera av Sveriges mest framträdande skidstjärnor. Det här är en nyhetsartikel från en av Dalabygdens läsare, under rubriken ”Rapporterat från bygden”.

Skidspelens Supporterklubb startade 1991 och hade sitt första verksamhetsår 1992 i samband med för-VM 93. Under åren har vi hjälpt skidspelsföreningen med arbetsuppgifter vid skidspelstävlingarna. Det ekonomiska överskottet från föreningens verksamhet har delats ut som stipendier till lovande skidungdomar i de nordiska grenarna längd, backe och nordisk kombination.

Bland stipendiaterna återfinner vi många av dagens åkare; Jonna Sundling , Ebba Andersson, Emma Ribom och Frida Karlsson på damsidan. Bland herrarna hittar vi Jens Burman, Calle Halvarsson och Edvin Anger. Charlotte Kalla och Per Elofsson har också fått stipendiet. Under åren 1993 till 2022 har nästan 350 000 kronor delats ut.

Vikande medlemsantal

Supporterklubben har under senare år fått allt färre medlemmar och arbetsuppgifterna vid skidspelstävlingarna sköts av medlemsföreningarna. Det vikande medlemsantalet och uteblivna arbetsuppgifter har medfört att supporterklubben inte har ekonomi för fortsatt verksamhet.

På två stycken föreningsstämmor, den 22 mars och 3 april, har enhälliga beslut tagits om klubbens nedläggning.

Lars Astgård och Anders Morelius utsågs till interimsstyrelse att avveckla klubben till den 30 juni.

/Per Nilsson (läsarartikel)

Har du en artikel som du vill sprida till Dalabygdens läsare? Maila text och bild till dalabygden@sveagruppenmedia.se.

Relaterade artiklar:

Här tar Tilde steget in i svenska junioreliten (2023-04-17)