Nu är bataljonens soldater redo

I exempelvis Ockelbo fanns för inte länge sedan ett hemvärnskompani. Efter omorganisation finns nu istället en bataljon för hela länet, Gävleborgsbataljonen, bestående av drygt 600…