Så rustar kyrkan för det värsta scenariot

Svenska kyrkan förbereder sig på att anpassa sin verksamhet till om ett krigsutbrott skulle bli verklighet. Mycket handlar om själavård, att hantera oro och ängslan,…