Naturvårdsavtalet stoppas av kommunen: De lever kvar i 1960-talets miljösyn

Det blir inget samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna Jan Kallberg och Rosemary Burk. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att inte