Gruvans hemligheter som aldrig kan avslöjas

I förgrunden en delvis överväxt stenhög. Den ser inte speciell ut, men det är en varp, med stenar och malm efter en gruva. Gruvan låg…