Oroande trend: Länets självförsörjningsgrad minskar

De senaste åren har Dalarnas självförsörjningsgrad minskat, samtidigt som pandemin och kriget i Ukraina har ökat behovet av att vara självförsörjande på livsmedel. Det är…