Lyckad satsning på serviceteam avslutas – det här händer nu

Lägre sjukfrånvaro, ökad yrkesstolthet och minskad personalomsättning. Det är effekterna av införandet av serviceteam inom hemtjänsten i Vansbro kommun. Efter utvärderingen avslutas verksamheten i projektform…