Demenssjuka ska få bättre vård

Demensvården i Ockelbo ska förbättras. Nu satsas det brett på ökad kompetens bland de anställda. Och så ska man bli bättre att se människan bakom…