Branden stoppade inte fiskodlaren – så gick Håkan vidare

Fisk har varit en röd tråd genom Håkan Olssons liv. Idag är han fiskodlare med odlingar både i sjöarna Gårlången,