Så är Vansbro en demokratisk förebild i länet

Jag blev för några dagar sedan både glad och mäkta imponerad av en oväntad nyhet från Vansbro kommun i Dalarna. Anledningen var att kommunledningen önskade reparera en irriterande och farlig reva i den lokala demokratin – frånvaron av ett flertal politiska nämnder.

Vansbro vill avsluta den relativt korta period där kommunstyrelsen utgick från att deras kunskap var överlägsen den som nämnderna tidigare svarade för. För Vansbros kommunledning verkar full uppsättning politiskt valda nämnder nu vara bra och nödvändigt för den lokala demokratin.

Efter ändringen av kommunallagarna 1991/92 har många kommuner i landet avskaffat en rad skilda kommunala nämnder med argumenten att kommunens styrelse – KS – utan en rad specialistnämnder får bättre kontroll över ekonomin och ledningen av framtidsfrågorna. I själva verket var det ofta en önskan att centralisera makten hos några få i kommunernas ledning.

Att ha enskilda nämnder för främst byggande, barnomsorg, skola och äldreomsorg med särskilda och väl underbyggda krav på hur resurserna skulle avvägas och användas gjorde KS arbete mer krävande. Starka makthavare ville styra utifrån egna tankar och undvika tuffa fighter med andra förtroendevalda politiker.

Vansbros önskemål att återbesätta sina politiska nämnder grundas på att KS inte anser sig styra kommunen bättre utan nämnder. KS får i frånvaro av nämnder en mängd detaljfrågor att lösa utan ett brett politiskt underlag med risk att de förlorar kontroll och överblick över helheten.

Avstånden mellan beslut och praktisk verksamhet är idag för stor enligt Vansbros nya politiska ledning. Genom att åter få flera nämnder blir det lättare att ta itu med komplicerade problem och framtidsfrågor inom centrala servicefält enligt ett pressmeddelande från kommunen.

De nya signalerna från Vansbro är välkomna av många olika skäl. Utan nämnder har man så kallade utskott i KS för att något förbereda besluten i KS. Det blir fler snabba puckar jämfört med gedigna underlag från en fri nämnd. För medborgarna men också oppositionen i KS och fullmäktige är systemet utan nämnder ett hinder för insyn, debatt och väl formade alternativ.

Bra att Vansbro agerar. Den lokala demokratin stärks och blir en vinnare!