Roger Lundkvist, Dala Vatten och Avfall och Thomas Lissollas från Grytnäs Projekt AB är nöjda med att markarbetena inför ombyggnationen av reningsverket i Vansbro är igång. Foto: Åsa Larsson
– Nu klarar vi kraven i 20-25 år, säger Roger Lundkvist. Foto: Åsa Larsson

Skenande kostnader för bygge – skattebetalare och kunder drabbas

Ombyggnationen av reningsverket i Vansbro blir 33 miljoner kronor dyrare än den ursprungliga beräkningen. Ökade priser och en gammal kostnadskalkyl är orsakerna.

Världsläget med räntehöjningar och ökade kostnader för byggmaterial och annat är den största anledningen till att kostnaderna för ombyggnationen skenat iväg från 46 till 79 miljoner kronor.

– En annan anledning är att det var en gammal kostnadskalkyl vi utgick ifrån tidigare, säger Roger Lundkvist, projektledare på Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) som äger anläggningen.

Reningsverket byggdes i början av 1970-talet och är i stort behov av en upprustning och modernisering.

– Hela processen kommer att moderniseras och all lukt kommer exempelvis att försvinna.

Läckande slamavfall

Just lukten har varit ett problem på senare år. 2018 och 2019 hade boende i området stora problem med lukt och även slamavfall som läckte ut på Strandvägen under transporter. Det har åtgärdats så mycket det går och med ombyggnationen försvinner det helt.

– Containrarna för slammet blir exempelvis ett slutet system och i lokalerna blir det en ozonanläggning som tar hand om luftreningen, berättar Roger Lundkvist.

Den gamla byggnaden kommer att stå kvar och det byggs runt omkring den. Markarbetena är redan igång sedan några veckor. Totalt blir de ombyggda lokalerna 1045 kvadratmeter stora och det är Grytnäs Projekt AB som har totalentreprenaden. På den gamla byggnaden byts taket ut och får solcellspaneler.

– På så vis hoppas vi få ner kostnaderna för driften en del.

Kommuninvånarna blir drabbade

Det är abonnenterna, kommuninvånarna, som får betala notan för ombyggnationen. VA-taxan höjs med fem procent i år och höjningarna fortsätter kommande år. En del avskrivningar finns att göra inom bolaget DVAAB som dämpar något, men i stort sett är det abonnenterna som ska finansiera ombyggnationen.

Är det ett eftersatt behov, hade ombyggnationen behövts göras redan tidigare, säg för tio-tjugo år sedan?

– Med den modernisering som skett så hade mycket av det här behövt göras ändå i nutid, så jag tror inte vi hade tjänat så mycket på det.

– Även för personalen blir det nu en betydligt bättre arbetsmiljö, inte minst viktigt.

Invånarna i Vansbro kommer inte att märka av ombyggnationen. Allt kommer att fungera som vanligt och tack vare att en extra bassäng byggs kan olika delar av reningsverket stängas av i omgångar. Det nuvarande reningsverket har kapacitet för 3 500 personekvivalenter (se faktarutan) och efter ombyggnationen är antalet 5 500.

– Vi ser ju att företagen här växer, exempelvis Lyko och Orkla, och måste ha en beredskap för att fler personer flyttar till Vansbro, säger Roger Lundkvist.

– Nu klarar vi kraven miljömässigt och på alla sätt och vis i 20-25 år framåt. Det känns jättebra.