När handeln i Borlänge hotas av brottsligheten

Explosionen vid butiken i Tjärna Ängar är ytterligare ett dystert kapitel i boken om den brottsutsatthet handeln och människor runt den dagligen möter. Handeln i Borlänge har under många år kunnat tas för given. Den har varit ett självklart inslag i stadsbilden. Ett viktigt bidrag till att skapa attraktiva och trygga stadskärnor. I Borlänge finns drygt 150 olika butiker för invånarna att ta del av, och tillsammans skapar de ungefär 3600 arbetstillfällen, vilket gör handeln till en av de största arbetsgivarna i staden och som alltså i allra högsta grad är med och bidrar till den gemensamma välfärden.

För att skapa ett tryggare Borlänge behöver näringslivet inkluderas än mer i de brottsförebyggande samtalen och även i samverkan med skolan. Handeln samt näringslivet i stort bidrar i hög grad till den tryggheten i en stad genom generösa öppettider, upplysta skyltfönster och förmågan att attrahera människor till en plats. Samtidigt gäller det omvända. Där människor inte känner sig trygga kommer de inte heller välja att vistas och handla.

Tyvärr befinner vi oss nu i ett läge där en del av den handel vi tagit för given riskerar att gå förlorad. Allt fler handlare uppger att den situation de nu befinner sig i, med upprepad brottslighet, är ohållbar. Många har starka funderingar på att lägga ned sin verksamhet. Man kan verkligen förstå varför. Handlare anser att otryggheten har ökat och att mängdbrotten inte tas på allvar. Man anmäler brott till polisen som allt för ofta inte leder någonstans. Hopplösheten är stor.

Det finns alltjämt verktyg som kan användas för att skapa en tryggare handel och ett tryggare Borlänge. Givetvis börjar det med att det måste finnas en högre polisiär närvaro i områden där handeln är hotad, men det finns också lagstiftning om tillträdesförbud som vi vet fungerar väl när den tillämpas. Den skapar trygghet i handelsmiljöer för handlare och den anställda personalen.

Problemet idag är att den tillämpas allt för sällan, och att avslag ofta sker på allt för oklara grunder. Vårt budskap är tydligt: Låt handeln vara en del av de trygghetsskapande diskussionerna och vägen till att skapa ett tryggare Borlänge sker genom att använda tillträdesförbudet ytterligare.

Vi ser fram emot att kommunen vill träffa oss i dessa frågor och diskutera framåtriktade lösningar och förslag. Vi kommer även besöka ett antal handelsplatser i Borlänge.