Så blev hyggesfritt skogsbruk ett värdefullt komplement

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar men är fortfarande en marginell verksamhet. Drygt tre procent av den produktiva skogsarealen brukas med någon hyggesfri metod.