Vad behöver du för att lyckas?

Det går inte att placera en krukväxt i ett mörkt rum och tro att den ska överleva, eller ännu mindre fortsätta växa. Jag har provat. Det tog inte lång tid innan den begravdes i komposten. Det spelade ingen roll hur mycket jag vattnade. Den hade helt enkelt inte förutsättningarna på sin sida.

Jag har under den senaste veckan hört från två olika sammanhang om det här med att lyckas och det har hängt kvar hos mig.

Det första var en förälder som pratade om sitt barn. Föräldern berättade att en av de viktigaste sakerna hon kunde göra var att se till att barnet hamnade i situationer där hon hade förutsättningarna på sin sida. Förutsättningar för att lyckas. Hon menade att det bygger självförtroende och att barnet får en chans att bevisa för sig själv att hon klarar av det hon tar sig an.

Den andra gången var från en video av en hundcoach. Hundcoachen gav tips på hur en nybliven hundägare kan hantera den första veckan hemma med valpen.

Den åtta veckor gamla valpen hade just flyttat hem till henne och hundcoachen fokuserade på att skapa förutsättningar för valpen att lyckas. Hon uppmuntrade valpen när den agerade på ett önskvärt sätt och undvek situationer där valpen riskerade att göra fel. På så vis menade hon att valpen skulle bygga självförtroende och växa upp till en trygg och självsäker hund.

Jag har varken barn eller hund. Men jag har som sagt krukväxter. En typisk dödsorsak är att jag placerar växterna där de får för lite solljus. Det spelar ingen roll hur gärna jag vill att krukväxtens stora gröna blad ska smycka platsen. Utan fönster eller ljusinsläpp kommer den inte klara sig. Krukväxten är på fel plats och då spelar vatten och gödning ingen roll. Den kommer inte växa.

Förutom barn, hundar och krukväxter…..vet du vad som mer behöver rätt förutsättningar för att lyckas? Du och jag. Och jag vill tro att vi har möjligheten att skapa de rätta förutsättningarna för oss, vad det nu än kan vara. Karriär, relationer, välmående.

För min egen del så vet jag att ensamtid och tid ute i naturen är en vital del av mitt välmående. Jag är även en stresskänslig person som behöver planering för att mota Stress-Olle i grind. Anteckningsblock med listor och minst en armslängd till kalendern får mig att överleva vardagen och bekämpa Stress-Olle.

Att omge sig med positiva och stöttande personer är som att placera en krukväxt i fönstret. Där kan man växa, utvecklas och blomma ut. Jag vill tro att genom att placera sig på rätt plats, precis som jag lärt mig att göra med mina krukväxter, ökar chanserna för att lyckas.

Vad behöver du för att lyckas? Vart behöver du placera dig och vilka förutsättningar ökar din chans att nå det du önskar dig? Det är en tanke jag kommer ta med mig och fundera lite extra på den här veckan.