Brist på utsättningsfisk i Dalarna efter smitta

Det är brist på utsättningsfisk i hela Mellansverige. Det gör att en del fiskeklubbar som bedriver put-and-take-fiske kan få problem