Skarp kritik: Allvarliga brister på grundskolan

Skolinspektionen har utfärdat ett föreläggande till Ockelbo kommun att snarast åtgärda allvarliga brister rörande undervisningen på grundskolan Perslundaskolan.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil