Smitta varandra med ett leende i hela Dalarna

Coronapandemin hade en tydlig negativ påverkan på leendekulturen i Sverige. Ett år in i pandemin uppgav nästan varannan svensk, 45 procent, att de log mer sällan än före pandemin, enligt en undersökning från Novus.

Smile-index, en Sifoundersökning gjord på uppdrag av Operation Smile, visar att nästan fyra av tio svenskar, 37 procent, ler oftare i dag jämfört med för ett år sedan. Samtidigt uppger nästan lika många, drygt 30 procent, att de ler mer sällan jämfört med för ett år sedan. En tänkbar förklaring kan vara att trots att restriktionerna lyfts och livet återgått till det mer normala, har i stället kriget i Ukraina, höga el- och matpriser och lågkonjunktur gjort att leendena sitter långt inne.

Operation Smiles volontärer opererar barn födda med läpp-käk-gomspalt i resurssvaga länder. Varje år ger vi tusentals barn nya leenden. Utan operation drabbas de ofta av svåra trakasserier och utebliven skolgång. En operation ger dem ett nytt leende som gör att andra ler mot dem – en början på ett nytt liv.

Det är glädjande att nästan fyra av tio ler oftare nu än för ett år sedan; ökningen är nästan lika stor som i 2021 års Smile-index. Men, många känner stark oro för andra omvärldsfaktorer. Därför är det extra viktigt att alla vuxna i Dalarna tar sitt ansvar för att sprida hopp. Här är våra tre främsta skäl till att det är så viktigt att le:

Leenden smittar

Precis som andra känslor smittar glädje av sig. Känner du dig glad är det generöst att visa det, eftersom det kan göra andra på bättre humör; leenden föder leenden!

Leenden förenar

För att skapa samförstånd utväxlar vi människor blixtsnabba leenden i trängsel och köer, kanske ett ”Oj, förlåt-leende” när man råkar knuffa till någon. Och kanske har det faktum att små barn, enligt forskning, ler så ofta som upp till 400 gånger per dag med anknytning och förening att göra?

Leenden muntrar upp

Studier visar att man kan bli på bättre humör av att le. Effekten försvinner dock om man tvingas le, så vi bör leta efter äkta anledningar. När vi ler mot någon är chansen större att hen ler mot oss, visar forskning från Uppsala universitet. Vi vill därför uppmana människor i Dalarna att söka anledningar att le oftare, inte minst nu under Vänliga veckan. I år smittar vi varandra med ett leende!